Vaseline on lips (kareemka Daryeelka Bishimaha)


Vaseline on lips(kareemka Daryeelka Bishimaha) waxa ay kaa caawinaysa Nafaqayta , jilicsan , dhaawac iyo dilaac ku yimaado Bishimaha . Nagala soo xiriri Tel:0613885188

$1.50

Report Abuse